order support manual

Resources

Manuals  order form 2022

 

The Peer Support Programme is outlined in two manuals:

 

The Student Leader Manual

 The Student Leader Manual is intended for senior secondary students who are going to be leading the peer support programme in their school.  Senior students are trained for the task of leading a group of junior, usually Year 9 students, through the peer support programme.  The programme is usually spread over a period of 10 to 12 weeks with the student leaders taking their group once a week during this time.  The modules or sessions that form part of the programme include:

 • Whakahoahoa - Getting to Know You
 • Te Whakatau i te Mauri o te Akorangi - Oreintation to the School
 • Te Whakawhanaungatanga - Building the Group
 • Te Korere Tahi ki ta Tangata - Communication
 • Te Whiriwhiri Tahi - Co-operation
 • Te Mana Whakahirahira - Self Awareness, Self Esteem
 • Te Marama i nga Tikanga-a-Iwi - Understanding Culture and Diversity
 • Nga Uaratanga - Values.
 • Nga Akina Hoa - Peer Pressure
 • Te Taipatu Akonga  - Bullying
 • Te Whakatakoto Whakaaro - Expressed Feelings
 • Ko nga Ahuatanga e Kia Tetahi Hoa he Hoa Piritata  -  Friendship and Trust
 • Nga Hononga Whanau - Family Relationships
 • Te Whakakapinga -  Endings.   


The Teacher Manual

The Teacher Manual  provides guidance to teachers who may be running or assisting with their school's peer support programme.  The manual deals with:

 • an introduction to peer support
 • planning and implementing a peer support programme
 • Student leader training
 • Peer Support Presentation

The manual provides templates for such things as a contract for student leaders and evaluation of the peer support programme.


SUPPORTED BY:
wheel


zeald logo
 
CONTACT US:
Julia Malcolm
phone  0273525318
dandj.malcolm@gmail.com
mail Karen Bell 
kebell@xtra.co.nz

NZ Peer Support Trust PO Box 6078
Upper Riccarton
Christchurch 8442
New Zealand